Home > Contact Us > Contact Us
Contact Us
Enquires
Main Office
4F, No.7 Yongyi 3rd Road,

Yongxing Industrial Zone,

Henglan, Zhongshan, Guangdong, China

Tel: 0086-760-22532036
Fax: 0086-760-22532035

 liangxuelei@foxmail.com

www.entalighting.hk4F, No.7 Yongyi 3rd Road,
Yongxing Industrial Zone,
Henglan, Zhongshan, Guangdong, China
Tel:  0086-760-22532036
Fax: 0086-760-22532035
E-mail: liangxuelei@foxmail.com
Welcome

Pasword: